юридические услуги

Главная

Стоимость услуг

Контакты

Органы власти

Суды г.Одесса

Образцы исков

Київський районний суд м. Одеси
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б

Позивач: Іванова Олена Олегівна
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Відповідач:Петров Андрій Олексійович
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Третя особа: Київська районна адміністрація Одеської міської ради
65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 9
Засіб зв'зку: (0482) 47-29-40, (0482) 45-63-89

позовна заява

Про позбавлення батьківських прав

З 1 січня 2006 року, я, Іванова Олена Олегівна (позивач), та Петров Андрій Олексійович (відповідач) перебували у шлюбі, зареєстрованому відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського управління юстиції, про що у книзі реєстрації шлюбів був зроблений актовий запис № ______. Від шлюбу маємо дитину 1 січня 2008 року народження, що підтверджується Свідоцтвом про народження, виданим відділом реєстрації актів цивільного стану Київського районного управління юстиції у м. Одесі 9 січня 2008 року. Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 1 грудня 2010 року шлюб між нами було розірвано.

Фактично шлюбні стосунки було припинено з серпня 2010 року, ми з відповідачем проживаємо окремо, дитина проживає зі мною. Спорів стосовно міста проживання дитини не було, відповідач не заперечував, що дитина буде проживати зі мною. Весь цей час відповідач життям доньки не цікавився, не телефонував, не виявляв бажання спілкуватись з дитиною та приймати участь у її вихованні. На сьогоднішній день дитині вже чотири роки, вона не пам'ятає батька та немає до нього ніяких почуттів, оскільки за всі ці роки жодного разу його не бачила. Також в спілкуванні зі мною ніколи про нього не питала та не цікавилась. З січня 2009 року ми з донькою проживаємо з моїми батьками в трикімнатній квартирі. Дитині забезпечені гідні умови проживання та гармонійна атмосфера оточення. Між мною, дитиною і батьками склалися усталені доброзичливі стосунки, які сприяють належному вихованню дитини, її повноцінному світосприйманню життя та оточуючих людей. Дитина знаходиться на обліку в дитячій міській поліклініці №6 за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова 7а. Дитині вчасно проведені профілактичні щеплення, проводились регулярні амбулаторні огляди, стан здоров'я задовільний. Нагляд за станом здоров'я дитини з моменту її народження і по сьогодняшній день здійснює мати, Іванова О.О. Батько участі в цій сфері життя дитини не приймав. Ці обставини підтверджуються відповіддю головного лікаря дитячої міської поліклініки №6 від 18.04.2011. Копія надається до матеріалів справи.

У відповідності з ч.2 ст.150 Сімейного кодексу України ( далі – СК України) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Враховуючи те, що відповідач по справі жодним чином не був позбавлений інформації стосовно міста перебування мене та моєї дитини, а з мого боку ніколи не створювалися перешкоди у спілкуванні дитини з ним та прийманні участі батька в вихованні, вищевикладенні обставини свідчать про фактичну можливість, але вольове небажання виконувати відносно дитини батьківські обов'язки, покладені на нього законом.

Згідно ч.2 ст.141 СК України, розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов'язків щодо дитини. У відповідності з ч.2 ст.157 СК України той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні. Нехтування батьківськими обов'язками з боку батька, на мою думку, принижує гідність дитини, а наявність людини, яка юридично має права батька, але фактично залишається чужою людиною, може в подальшому привести до негативних наслідків у житті дитини як з моральної, так і з правової точки зору.

На засіданні опікунської ради Київської районної адміністрації Одеської міської ради від 18.07.2011 року відбувся всебічний та повний розгляд зібраних матеріалів стосовно доцільності позбавлення батьківських прав Петрова А.О. у відношенні до його малолітньої доньки. Встановлено, що батько дитини долею дитини та її станом здоров'я не цікавиться, участі у її вихованні не приймає, з донькою не спілкується. Враховуючи інтереси дитини комісія зробила Висновок про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Петрова А.О. у відношенні малолітньої доньки. Висновок додається до матеріалів справи.

У відповідності з ч.4 ст.155 СК України ухилення кого-небудь із батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Стаття 164 СК України містить перелік підстав для застосування до винної особи такого виду відповідальності як позбавлення батьківських прав.

На підставі ст.ст. 121, 141, 150, 151, 155, 164 Сімейного Кодексу України,

В порядку, передбаченому ст.ст.3,4,10,15,27, 30-31, 57, 119, 120, 122, 208, 209, 213-215, 218 Цивільного процессуального Кодексу України,

ПРОШУ:

 1. Прийняти позов до розгляду та задовольнити позовні вимоги.

 2. Позбавити батьківських прав Петрова Андрія Олексійовича у відношенні малолітньої доньки Петрової Аліни Андріївни.

Додатки:

 1. Копія паспорту.

 2. Рішення суду про розірвання шлюбу.

 3. Свідоцтво про народження.

 4. Довідка про склад сім'ї та реєстрацію від ________

 5. Акт про проживання від ________

 6. Висновок Київської районної адміністрації Одеської міської ради

 7. Квітанція про сплату судового збору.

  Дата ___________

  Підпис __________