юридические услуги

Главная

Стоимость услуг

Контакты

Органы власти

Суды г.Одесса

Образцы исков

Київський районний суд м. Одеси
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б

Позивач: Іванов Олег Іванович
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Відповідач: Іванова Ірина Вікторівна
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Позовна заява

Про усунення перешкод в користуванні житлом, вселення неповнолітніх дітей в квартиру

Я, Іванов Олег Іванович, є батьком неповнолітніх Іванової Катерини Олегівни, 2003 року народження, та Іванова Павла Олеговича, 2005 року народження (копії Свідоцтв про народження додаються). З 2002 по 2008 рік ми з Відповідачкою та дітьми проживали однією сім'єю за адресою: _______________. З 2010 року діти знаходяться на моєму утриманні та вихованні та на даний час тимчасово знаходяться за адресою: _______________ на підставі договору тимчасового проживання. Строк дії договору закінчився 1 липня 2013 року, іншого житла у мене та дітей немає.

Діти зареєстровані та мають право проживання за адресою: ______________________________, що підтверджується копіями свідоцтв про народження (зворотна сторона з реєстрацією ) та довідкою про склад сім'ї від 25 липня 2013 року (копія довідки додається). Власницею квартири є мати дітей – Відповідачка по справі. На початку літа ми з дітьми приїхали у вказану квартиру, проте довідалися, що в квартирі проживає стороння особа, замки поміняні та проживати в квартирі неможливо. З приводу цього питання мною було направлено звернення в Одеське міське управління ГУ МВС України в Одеській області ( копія додається ).

Згідно ст.396 ЦК України особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі від власника майна, відповідно до положень Глави 29 цього Кодексу. Згідно норм, зазначених у главі 29 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (ст.391 ЦК України). Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню(ч.2 ст.386 ЦК України). Таким чином, ми з дітьми, як особи які мають право користування квартирою, маємо право вимагати усунення перешкод в користуванні житлом шляхом вселення та зобов'язання Беляєву О.Є. не чинити перешкод в користуванні житлом.

Згідно ст. 16 Конвенції по правам дитини «жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання». Згідно ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції». У відповідності зі ст.47 Конституції України кожен має право на житло. Жодна особа не може бути примусово позбавлена житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.8 Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», ст.16 Конвенції «Про захист прав дитини», ст.47 Конституції України, ст.ст.15, 16, 215, 216, 236, 391, 396 ЦК України, ст.ст.9,116,156 ЖК України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», Постановою Пленуму Верховного суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового законодавства України»,

Керуючись ст.ст.1,3,4,15,118-120, 215, 216 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. 1.1. Усунути перешкоди в користуванні квартирою шляхом вселення Іванова Олега Івановича, Іванової Катерини Олегівни, Іванова Павла Олеговича, 1982 року народження, в квартиру № 71 _________________________ та зобов'язання Іванову Ірину Вікторівну не чинити перешкоди в користування квартирою.