юридические услуги

Главная

Стоимость услуг

Контакты

Органы власти

Суды г.Одесса

Образцы исков

Київський районний суд м. Одеси
65080, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б

Позивач: Іванов Іван Іванович
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Відповідач: Іванова Ірина Іванівна
Місце проживання: ( г. Одесса ... )
Засіб зв'язку: ...

Позовна заява

Про усунення перешкод в користуванні власністю, виселення

Я, Іванов Іван Іванович, є батьком неповнолітніх Іванової Олени Іванівни, 2003 року народження, та Іванова Ігоря Івановича, 2005 року народження (копії Свідоцтв про народження додаються). З 2002 по 2008 рік ми з відповідачкою та дітьми проживали однією сім'єю за адресою: м.Одеса,...

Діти зареєстровані та мають право проживання за вказаною адресою, що підтверджується копіями свідоцтв про народження (зворотна сторона з реєстрацією ) та довідкою про склад сім'ї від 25 липня 2013 року (копія довідки додається). Власницею квартири є мати дітей – Іванова Ірина Іванівна. На початку літа ми з дітьми приїхали у вказану квартиру, проте довідалися, що в квартирі проживає стороння особа, замки поміняні та проживати в квартирі неможливо. З приводу цього питання мною було направлено звернення в Одеське міське управління ГУ МВС України в Одеській області ( копія додається ). З відповіді Суворовського районного відділу ОМУ МВС України в Одеській області від 16 липня 2013 року вбачається, що в квартирі проживає Петрова Ганна Михайлівна, 1986 року народження ( копія додається ). Вважаю, що Петрова Г.М. має бути виселена без надання іншого житлового приміщення, а ми з дітьми маємо бути вселені у вказану квартиру з нижчезазначених підстав.

Згідно ст. 16 Конвенції по правам дитини «жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання». Згідно ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції». У відповідності зі ст.47 Конституції України кожен має право на житло. Жодна особа не може бути примусово позбавлена житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

У відповідності зі ст.156 ЖК України члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири). Ніхто не може бути обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом (ст.9 ЖК України ).

Так, згідно ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей» «для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень». Згідно п.4 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» нікчемний правочин є таким через невідповідність його вимогам закону та не потребує визнання його таким судом. Відповідачка не мала права надавати в користування житло, право користування яким мають діти, цей правочин є нікчемним, не створює юридичних наслідків та є недійсним з моменту його вчинення (ст.215,216,236 ЦК України ).

Керуючись ст.ст.1,3,4,15,118-120, 215, 216 ЦПК України,

ПРОШУ:

1.1. Усунути перешкоди в користуванні квартирою шляхом вселення Іванова Олега Івановича, Іванову Івану Івановичу та неповнолітнім Івановій Олені Іванівні, Іванову Ігорю Івановичу в квартиру, яка розташована за адресою: м.Одеса, ..... та зобов'язання Іванову Ірину Іванівну не чинити перешкоди в користування квартирою.